Chrzest Chrystusa
Nasz Patron
Przejdź do góry
Przejdź do góry
 
Rło napisu
1. Nieruchomości Kościoła Katolickiego w Polsce w latach 1918-2012 autorstwa Dariusza Walencika

2. Seria „Na Drogach Wiary” autorstwa ks. Antoniego Kajzerka.
Dotychczas ukazały się: „Abraham”, „Jakub” oraz „Józef”,

Zapraszamy do przeczytania ciekawych książek o tematyce religijnej i nie tylko.
Kliknij wyżej...
Rło napisu
Słowa Ewangelii według św. Mateusza.
Mt 13, 44-52 - Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci.
 
Mt 13, 44-52

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
"Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
"Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko  co miał, i kupił ją".
"Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?".

Odpowiedzieli Mu:
"Tak jest".
A On rzekł do nich:
"Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare".

Oto słowo Pańskie.

Kolor szat liturgicznych -zielony
Pieśń naszych Ojców:
SZCZĘŚĆ BOŻE !
Serdecznie witamy na naszej katolickiej stronie
Parafii Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Bojszowach.
Gorące BÓG ZAPŁAĆ za każdą chwilę spędzoną tutaj.
Alleluja, Alleluja, Alleluja Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.  Alleluja, Alleluja, Alleluja
Rło napisu

      Dawniej wszystko wyglądało przejrzyście. Wiadomo było, że Zycie ludzkie jest ponad wszystkim tym, z czym spotykamy się na ziemi, a już z pewnością było ponad prawem. Prawo stanowione miało stać na straży życia, każdego życia ludzkiego.
Niestety, nadeszły czasy pomieszania pojęć i zasad, rzeczywistości i złudzeń. Zaczęto podporządkowywać życia różnego rodzaju egoistycznym zamysłom, którym przypisywano znamiona prawa. Ale żadne prawo nie może być ponad życiem. Tak jest od początku ludzkich dziejów. Tak jest od śmierci Abla. Niestety, pamiętamy niezbyt odległe czasy. Znalazły się państwa, które zaczęły wydawać rzekome "prawa" do zabijania ludzi. Przeznaczano na śmierć niektóre rasy, względnie narody. Ale Norymberga odrzuciła te praktyki. Surowe kary nałożone na tych, którzy stanowili "prawo" o uśmierceniu człowieka z tej racji, że jest człowiekiem, być może odmiennej rasy.
       Wreszcie niektórzy wpadli na pomysł, aby człowieka zacząć dzielić. Najpierw na człowieka przed narodzeniem i przed śmiercią. Skoro nie można było wydawać "prawa" przeciw życiu człowieka, to zaczęto je wprowadzać przeciw życiu, ale przed narodzeniem. Pamiętamy dobrze czasy komunistyczne. W latach po drugiej wojnie światowej w Związku Sowieckim nie wolno było nawet pomyśleć o aborcji. Tymczasem po jakimś okresie sytuacja się zmieniła. Zimą roku 1956 wprowadzono "prawo" do zabijania człowieka przed narodzeniem, czyli do aborcji. W parę miesięcy później za Związkiem Sowieckim poszedł sejm Polski Ludowej, z nominacji jedynie mający tę nazwę. Ale rzecz stała się nadzwyczajna. Otóż pięciu posłów z kręgów katolickich, niezrzeszonych w szeregach trzech partii służalczych, zawetowalo. Świat oniemiał. To pierwszy i właściwie jedyny przypadek, aby w socjalistycznym państwie, w parlamencie pojawiły się glosy sprzeciwu.
       Ale to był ważny znak. Tuż za nim nadszedł czerwiec i październik. Uwolniono Prymasa Polski. Zrobiło się jaśniej. Odwaga pięciu posłów odniosła moralne zwycięstwo nad przeszło czterystu pozostałymi. Jednak próby zamachu na życie zaczęły się powtarzać. Nadejdzie moment, że niektóre kraje zaczną wprowadzać rzekome "prawo" do eutanazji, a więc w okresie końcowym. Zastanawiając się choć tak krótko nad tymi wysiłkami poddania życia ludzkiego jakiemuś "prawu", widać wyraźnie, że brakuje temu rzekomemu "prawu" jakiejkolwiek moralnej i zasadniczej podstawy. Prawo nie może być ponad życiem. Prawo bowiem zostało ustanowione przez Pana Boga dla obrony życia, i to w całości, i to w pełni. Przed laty ks. abp Jan Paweł Woronicz, Prymas Królestwa Polskiego, pisał, kierując się w modlitwie ku Panu Bogu:
        Tyś im sam dziewogłębił szczęsne zrękowiny i serca nitem harcił w niezrojemnym życiu,
        Że się ojcom podobne rozwnuczyły syny;
        Jeszcze te niemowlęta kwiliły w powiciu,
        A już wodzowie owi strachem drżeli,
        Którzy z ich ręku pęta przyjąć mieli.

        Czy nie warto się na pamięć nauczyć tej zwrotki? I zapamiętać, że życie ludzkie jest ponad wszelkim "prawem". Gdyż każde prawo, jeśli ma być prawem, musi bronić życia, i to w całości. Inaczej nie ma racji bytu!

Ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz
NASZ DZIENNIK

     urodził się w Judei, według tradycji w Ain Karim, jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety (Łk 1, 5-80). Był krewnym Jezusa Chrystusa. W młodym wieku udał się na pustynię, gdzie podjął życie ascety. Na przełomie 28/29 roku nad Jordanem, w pobliżu Jerycha, rozpoczął publiczne nauczanie o nadchodzącym Królestwie Bożym oraz udzielał chrztu pokuty. Wskazał na Jezusa jako oczekiwanego Baranka Bożego (J 1, 29 nn) i nazwał Go Mesjaszem (J 1, 20-34). Uchodził za proroka, ale Chrystus określił go jako kogoś więcej niż proroka (Mt 11, 9 nn), posłańca przed Bogiem. Wystąpił przeciw królowi Herodowi Antypasowi, potępiając jego kazirodcze małżeństwo z Herodiadą, bratową. Został przez niego aresztowany i uwięziony w twierdzy Macherontu (Mt 11, 2-6), a następnie w wieku 30 lat został ścięty (Mk 6, 17-28).
To prawo jest dla życia. nie życie dla prawa!
Najważniejsza jest łaska Boża.
 
OGŁOSZENIA WAKACYJNE 2014
      Jak bardzo cenimy sobie Boga? Ile byśmy dali, by Go odnaleźć, by Go już nie zgubić? Czy oddalibyśmy wszystko? Czy rzeczywiście Bóg jest dla nas cenniejszy ponad wszystko? Trzeba nam wyznać, że wiele jest w naszym życiu spraw ważniejszych i cenniejszych od Boga. Że wielu mamy „cudzych bogów” przed Nim.
"Każde życie,
nawet najmniej znaczące dla ludzi,
ma wieczną wartość przed oczami Boga.
"
Św. Jan Paweł  II
       Cóż, to co w życiu najważniejsze można w pewien sposób przyrównać do skarbu czy perły.  Choć w tych przypowieściach zabrakło opisu zdobywania.  Czy można było znaleziony skarb po prostu ukraść? A napadając na właściciela perły - zabrać ją siłą? 

       Teoretycznie przecież tak, ale z pewnością nie o to chodzi. Skarb zdobyty nieuczciwie - przestaje być skarbem, staje się wyrzutem sumienia. I nie daje prawdziwej radości.

       Często powtarzam myśl "Szczęście to krótka chwila pomiędzy wyciągniętą ręka i zerwanym jabłkiem" A to oznacza, że droga do celu jest ważna i może dawać zadowolenie. Liczy się cel i dążenie do niego. Nawet jeżeli czasami zbaczamy z drogi, upadamy czy wątpimy w sens dążenia.
      Podczas wakacji, a więc w lipcu i sierpniu jest zmieniony nieco porzą -dek mszy. W ciągu tygodnia jest tylko jedna msza, natomiast w niedzielę msze  o godz. 7.00, 10.30 i 17.00.
      Także w ciągu tych dwóch miesięcy wakacyjnych kancelaria parafialna będzie czynna tylko we wtorek, bezpośrednio po porannej mszy św., w środę po południu od 16.00 do 17.30 i w piątek od 7.00 do 8.00.
     Z racji piątkowego wspomnienia świętego Krzysztofa - patrona kierowców dzisiaj, podczas nabożeństwa popołudniowego, o godz.16.30, błogosławimy pojazdy mechaniczne i modlimy się o bezpieczeństwo i roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Zawsze przed wyruszeniem podróż módlmy się o jej bezpieczny przebieg. Niech nam nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze.
     W sobotę, 2 sierpnia, można uzyskać odpust Porcjunkuli, czyli odpust związany z postacią świętego Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest  stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz nawiedzenie kościoła parafialnego. Korzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone nam w sakramencie pojednania, a jednak nie naprawione przez nas.
"...wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród
sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony;
tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. "
Tło pola menu głównego.
Opracowanie strony,
serwis i aktualizacje
Ywis Bojszowy

Wszelkie uwagi,
sugestie
, proszę
kierować na adres:
Parafia Bojszowy
.
Zestaw znaków:
Unicode UTF-8
.
Ekran:
zalecana rozdzielczość
1024x768 lub wyższa.
.
Dostosowanie
Strona zgodna z  MS  Internet Explorer 7 i wyższym, Firefox, Opere, iPad, iPhone 3G, 4G.
Proboszcz:
Ks. Andrzej Maślanka
...
Rezydent:
Ks. Edward Stawowski
....
Probostwo:
43-220 Bojszowy,
ul. Szczęsna 4, tel.322189100

.
Kancelaria czynna:
Poniedziałek:
od 7:00 do 8:00
Wtorek:
od 7:00 do 8:00
Środa:
16:00 do 17:30
Czwartek:
nieczynne
Piątek:
od 7:00 do 8:00
Sobota:
od 7:00 do 8:00

.
Msze Święte:
W niedzielę:
7.00, 9.00, 11.00,17.00,
W sobotę 17:30
W tygodniu: 6.30, 17.30
Panorama Bojszów z kościołem
Rektorat Parafii Bojszowy
Adres: Jedlina
ul. Ks.Grycmana 1
43-220 Bojszowy.
...
REKTOR:
Ks. ZENON  CZAJKA

tel. 32/ 21-89-346
...
Msze Święte:
W niedzielę: 9:30,
Odwiedziło nas:
Dzisiaj  swoje  imieniny  obchodzi:
PARAFIA NARODZENIA ŚW.JANA
CHRZCICIELA  W  BOJSZOWACH
Sakramentalne odwiedziny chorych - każdy Pierwszy Piątek miesiąca
Kościół w Bojszowach
Parafia Bojszowy
32 218 9100
Kościół w Jedlinie
32 218 9346
Pogotowie Ratun. Tychy
32 327 4999  lub 999
OSP Bojszowy
32 218 9248
Straż Pożarna Tychy
32 227 2011
Urząd Gminy Bojszowy
32 218 9366
Ośrodek Zdrowia
  32 218 9155
    32 326 4646 biuro
GOPS
32 328 93 05
32 328 93 75
Policja Bieru
ń
32 323 3200  lub  997
  Pogotowie kanaliza- 
    cyjne Bojszowy

   32 218 9174,
   781 221 181
Straż leśna
   660 642 655
Przejdź do góry
Przejdź do góry
Przejdź do góry
Przejdź do góry
 
Czytaj więcej...
Liturgia
na dziś.
Logo administratora
tło obrazka
tło obrazka
Kościół w Bojszowach
Logo_Ywis
W niedzielę,
24.06.2012 r odpust
ku czci Patrona Parafii,
św.Jana Chrzciciela.
Suma odpustowa
o godz. 11.00
- zapraszamy poczty
i dzieci do procesji.
W niedzielę,
24.06.2012 r odpust
ku czci Patrona Parafii,
św.Jana Chrzciciela.
Suma odpustowa
o godz. 11.00
- zapraszamy poczty
i dzieci do procesji.
Tło napisu
Nabożeństwo do
Niepokalanego Serca Maryi
- Pierwszych Sobót Miesiąca

   Nabożeństwo I-szych sobót bierze swój początek w kolejnym objawieniu fatimskim, które miało miejsce dnia 10 grudnia 1925 roku,  w Pontevedra w Hiszpanii. W celi zakonnej Siostrze Łucji ukazała się Maryja z Dzieciątkiem Jezus. Maryja powiedziała:

    Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

    W nocy z 29 na 30 maja 1930 r. w Tuy, w Hiszpanii,  na pytanie, dlaczego Maryja mówi o pięciu pierwszych sobotach, Siostra Łucja otrzymała od Jezusa odpowiedź:

"Córko moja, powód jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:
- bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu;
- przeciwko Jej Dziewictwu;
- przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu, uznając Ją wyłącznie za matkę człowieka;
- bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie i publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, 
   wzgardę, a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki;
- bluźnierstwa tych, którzy znieważają Maryję bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach".

       Aby zadośćuczynić zniewagom, jakich ciągle doznaje Maryja, należy podjąć  zadania, które Ona sama wyznaczyła w
objawieniu fatimskim.

     1. Spowiedź w 1-szą sobotę miesiąca - wystarczy być w stanie łaski uświęcającej
     2. Komunia św. w 1-szą sobotę miesiąca - należy wzbudzić intencję wynagradzającą Maryi
     3. Różaniec będący zadośćuczynieniem Maryi za wyrządzone Jej zniewagi.
     4. 15-to minutowe rozważanie na tematy związane z tajemnicami różańca.

     Nabożeństwo I-szych Sobót zostało zatwierdzone przez Episkopat Polski.  Papież, Jan Paweł II był gorącym orędownikiem objawień fatimskich. Widział w nich ratunek dla świata. Sam również odprawiał to nabożeństwo. Umarł w 1-szą sobotę miesiąca.

Kościół bojszowski

Nasza parafia bojszowska  włączyła się w nabożeństwa I-szych Sobót. od soboty - 6 września 2013 r,. Będziemy się spotykać w naszym kościele, co miesiąc o godzinie 07:00 na modlitwie pierwszosobotniej. Serdecznie zapraszam do udziału w tej modlitwie.

WYSIWYG Web Builder
Logo glowne
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi - Pierwszych Sobót Miesiąca.
 
Św. Jan Paweł II - cytaty:
XVII Niedziela zwykła
"Wspomnienie o ś.p, ks Jozefie Duroku" jest w bibliotece.
Galeria fotografii, ołtarzy i migawek z procesji Bożego Ciała w dniu 19,06.2014 r..
Sprostowanie nieprawdziwej informacji o tablicy pamiątkowej o ks. Aleksandrze Spendlu - dawnym proboszczu Bojszów i budowniczym nowego kościoła w Bojszowach.
WWW chóru "JUTRZENKA"