Chrzest Chrystusa
Nasz Patron
Przejdź do góry
Przejdź do góry
Rło napisu
1. Nieruchomości Kościoła Katolickiego w Polsce w latach 1918-2012 autorstwa Dariusza Walencika

2. Seria „Na Drogach Wiary” autorstwa ks. Antoniego Kajzerka.
Dotychczas ukazały się: „Abraham”, „Jakub” oraz „Józef”,

Zapraszamy do przeczytania ciekawych książek o tematyce religijnej i nie tylko.
Kliknij wyżej...
Rło napisu
Słowa Ewangelii według św. Marka
Mk 6, 1-6 Jezus nie przyjęty w Nazarecie.
 

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem:
«Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?».
I powątpiewali o Nim.
A Jezus mówił im:
«Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony».
I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Oto słowo Pańskie.

Pieśń na niedzielę:
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Duch Pański spoczywa na Mnie, posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę.  Alleluja, Alleluja, Alleluja.
 
Św. Jan Paweł  II
 
 
"A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry? " I powątpiewali o Nim."  por. Mk 6,1-6

Wszystkim nam grozi zwątpienie. Ono niszczy radość i chęć działania. Co jest jego źródłem? Myślę, że brak otwartości na działanie Ducha Świętego. Dawać się Jemu zaskakiwać jest najlepszym antidotum na marazm i szarość życia.
Czy potrafię otwierać się na Jego dary?
 

EWANGELIA        Mk 6,1-6
Kolor szat liturgicznych - zielony
      Świat nie lubi proroków. W cenie są "ornamentatorzy, ozdabiacze i sztukatorzy", którzy ludzi malują na różowo (Z. Herbert). Bardzo często temu, kto przychodzi rzucić blask światła Bożego w ciemne sfery ludzkiego sumienia, okazuje się bezczelne twarze i zatwardziałe serca, pytając: skąd on to ma?, jakim prawem? Jednak świat, by żyć, potrzebuje proroków.
 
"Więc w mroku jest tyle światła,
ile życia w otwartej róży,
ile Boga
zstępującego na brzegi duszy
".
     urodził się w Judei, według tradycji w Ain Karim, jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety (Łk 1, 5-80). Był krewnym Jezusa Chrystusa. W młodym wieku udał się na pustynię, gdzie podjął życie ascety. Na przełomie 28/29 roku nad Jordanem, w pobliżu Jerycha, rozpoczął publiczne nauczanie o nadchodzącym Królestwie Bożym oraz udzielał chrztu pokuty. Wskazał na Jezusa jako oczekiwanego Baranka Bożego (J 1, 29 nn) i nazwał Go Mesjaszem (J 1, 20-34). Uchodził za proroka, ale Chrystus określił go jako kogoś więcej niż proroka (Mt 11, 9 nn), posłańca przed Bogiem. Wystąpił przeciw królowi Herodowi Antypasowi, potępiając jego kazirodcze małżeństwo z Herodiadą, bratową. Został przez niego aresztowany i uwięziony w twierdzy Macherontu (Mt 11, 2-6), a następnie w wieku 30 lat został ścięty (Mk 6, 17-28).
Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, dzisiaj o godz. 16.30.

Dzieci będące w Bojszowach zapraszamy na mszę św. w poniedziałek o godz. 8.30.

    Od środy, podczas wakacji, a więc w lipcu i sierpniu będzie zmieniony nieco porządek mszy. W ciągu tygodnia jest tylko jedna msza, natomiast w niedzielę msze o godz. 7.00, 10.30 i 17.00.

W ciągu tych dwóch miesięcy wakacyjnych kancelaria parafialna będzie czynna tylko we wtorek, bezpośrednio po porannej mszy św., w środę po południu od 16.00 do 17.30 i w piątek od 7.00 do 8.00.  W poniedziałek, czwartek i sobotę kancelaria będzie nieczynna.
OGŁOSZENIA
«Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony».
„Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy”
SZCZĘŚĆ BOŻE !
Serdecznie witamy na naszej katolickiej stronie
Parafii Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Bojszowach.
Gorące BÓG ZAPŁAĆ za każdą chwilę spędzoną tutaj.
      Imię „Jan" znaczy „Bóg jest łaskawy". Już w jego imieniu kryje się zapowiedź tego, co będzie czynił, a mianowicie chrzcił. I tak też się stało. Energicznie zmywał to, co już minione, w imię Boże zmywał wodą winę. Cudowny znak, w którym wolno nam rozpoznać łaskawość Boga.
Czytaj więcej
o święcie Parafii.
       W czytaniach mszalnych przewija się wątek sprzeciwu wobec Boga. Czytanie z Księgi Ezechiela, nawiązując do stanu duchowego mieszkańców Jerozolimy w początkach VI wieku przed Chrystusem, mówi, że, tak samo jak przodkowie, są ludem buntowników. Silny sprzeciw wobec pełnienia woli Bożej przejawia się na zewnątrz i znajduje wyraz na bezczelnych twarzach, które odzwierciedlają zatwardziałość serc. Z kolei czytanie z Ewangelii według św. Marka mówi o sprzeciwie, którego Jezus doświadczył w rodzinnym Nazarecie. Jego krajanie nie chcieli albo nie potrafili otworzyć się na radykalną nowość Jego osoby i posłannictwa. Jezus ocenił ich sprzeciw w słowach, które stały się przysłowiem:
    „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”.
       Powinniśmy jednak dostrzec znamienny paradoks. Czytamy o sprzeciwie wobec misji proroka Ezechiela i misji Jezusa dlatego, że została zachowana, utrwalona i przekazana do naszych czasów rzetelna pamięć o tych wydarzeniach. A więc działalność Ezechiela i Jezusa nie okazała się bezowocna, lecz skutkowała nawróceniami i wiernością woli Bożej. Gdyby było inaczej, nie mielibyśmy pojęcia o wrogich reakcjach na ich nauczanie. W ten sposób staje się widoczna bardzo ważna prawda: nawet to, co złe, niewierne i gnuśne, Bóg potrafi wykorzystać dla okazania swej łaskawości i miłosierdzia. Zarówno w Jerozolimie, jak i w Nazarecie znaleźli się tacy świadkowie sprzeciwu wobec Ezechiela i Jezusa, którzy nie poddali się panującym nastrojom, lecz zachowali wierność Bogu. Dzięki temu nasza wiedza o dawnych buntownikach i niedowiarkach pomaga oceniać i przeżywać teraźniejszość oraz ufnie patrzeć w przyszłość.

Tło pola menu głównego.
Opracowanie strony,
serwis i aktualizacje
Ywis Bojszowy

Wszelkie uwagi,
sugestie
, proszę
kierować na adres:
Parafia Bojszowy
.
Zestaw znaków:
Unicode UTF-8
.
Ekran:
zalecana rozdzielczość
1024x768 lub wyższa.
.
Dostosowanie
Strona zgodna z  MS  Internet Explorer 7 i wyższym, Firefox, Opere, iPad, iPhone 3G, 4G.
Proboszcz:
Ks. Andrzej Maślanka
...
Rezydent:
Ks. Edward Stawowski
....
Probostwo:
43-220 Bojszowy,
ul. Szczęsna 4, tel.322189100

.
Kancelaria czynna:
Poniedziałek:
od 7:00 do 8:00
Wtorek:
od 7:00 do 8:00
Środa:
16:00 do 17:30
Czwartek:
nieczynne
Piątek:
od 7:00 do 8:00
Sobota:
od 7:00 do 8:00

.
Msze Święte:
W niedzielę:
7.00, 9.00, 11.00,17.00,
W sobotę 17:30
W tygodniu: 6.30, 17.30
Panorama Bojszów z kościołem
Rektorat Parafii Bojszowy
Adres: Jedlina
ul. Ks.Grycmana 1
43-220 Bojszowy.
...
REKTOR:
Ks. ZENON  CZAJKA

tel. 32/ 21-89-346
...
Msze Święte:
W niedzielę: 9:30,
Odwiedziło nas:
Dzisiaj  swoje  imieniny  obchodzi:
PARAFIA NARODZENIA ŚW.JANA
CHRZCICIELA  W  BOJSZOWACH
Sakramentalne odwiedziny chorych - każdy Pierwszy Piątek miesiąca
Wielkanoc 2015
Parafia Bojszowy
32 218 9100
Kościół w Jedlinie
32 218 9346
Pogotowie Ratun. Tychy
32 327 4999  lub 999
OSP Bojszowy
32 218 9248
Straż Pożarna Tychy
32 227 2011
Urząd Gminy Bojszowy
32 218 9366
Ośrodek Zdrowia
  32 218 9155
    32 326 4646 biuro
GOPS
32 328 93 05
32 328 93 75
Policja Bieru
ń
32 323 3200  lub  997
  Pogotowie kanaliza- 
    cyjne Bojszowy

   32 218 9174,
   781 221 181
Straż leśna
   660 642 655
Przejdź do góry
Przejdź do góry
Przejdź do góry
Przejdź do góry
 
Czytaj więcej...
Liturgia
na dziś.
Logo administratora
tło obrazka
tło obrazka
Kościół w Bojszowach
Logo_Ywis
W niedzielę,
24.06.2012 r odpust
ku czci Patrona Parafii,
św.Jana Chrzciciela.
Suma odpustowa
o godz. 11.00
- zapraszamy poczty
i dzieci do procesji.
W niedzielę,
24.06.2012 r odpust
ku czci Patrona Parafii,
św.Jana Chrzciciela.
Suma odpustowa
o godz. 11.00
- zapraszamy poczty
i dzieci do procesji.
WYSIWYG Web Builder
Nabożeństwo do  Niepokalanego Serca Maryi  - Pierwszych  Sobót Miesiąca.
 
Ks. J.Twardowski - myśli:
Strona chóru "JUTRZENKA"

   Nabożeństwo I-szych sobót bierze swój początek w kolejnym objawieniu fatimskim, które miało miejsce dnia 10 grudnia 1925 roku,  w Pontevedra w Hiszpanii. W celi zakonnej Siostrze Łucji ukazała się Maryja z Dzieciątkiem Jezus. Maryja powiedziała:

    Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

    W nocy z 29 na 30 maja 1930 r. w Tuy, w Hiszpanii,  na pytanie, dlaczego Maryja mówi o pięciu pierwszych sobotach, Siostra Łucja otrzymała od Jezusa odpowiedź:

"Córko moja, powód jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:
- bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu;
- przeciwko Jej Dziewictwu;
- przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu, uznając Ją wyłącznie za matkę człowieka;
- bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie i publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, 
   wzgardę, a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki;
- bluźnierstwa tych, którzy znieważają Maryję bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach".

       Aby zadośćuczynić zniewagom, jakich ciągle doznaje Maryja, należy podjąć  zadania, które Ona sama wyznaczyła w
objawieniu fatimskim.

     1. Spowiedź w 1-szą sobotę miesiąca - wystarczy być w stanie łaski uświęcającej
     2. Komunia św. w 1-szą sobotę miesiąca - należy wzbudzić intencję wynagradzającą Maryi
     3. Różaniec będący zadośćuczynieniem Maryi za wyrządzone Jej zniewagi.
     4. 15-to minutowe rozważanie na tematy związane z tajemnicami różańca.

     Nabożeństwo I-szych Sobót zostało zatwierdzone przez Episkopat Polski.  Papież, Jan Paweł II był gorącym orędownikiem objawień fatimskich. Widział w nich ratunek dla świata. Sam również odprawiał to nabożeństwo. Umarł w 1-szą sobotę miesiąca.

Kościół bojszowski

Nasza parafia bojszowska  włączyła się w nabożeństwa I-szych Sobót. od soboty - 6 września 2013 r,. Będziemy się spotykać w naszym kościele, co miesiąc o godzinie 07:00 na modlitwie pierwszosobotniej. Serdecznie zapraszam do udziału w tej modlitwie.

Nabożeństwo do
Niepokalanego Serca Maryi
- Pierwszych Sobót Miesiąca
Logo glowne
„Wystarczy ci mojej łaski  Moc bowiem w słabości się doskonali”
Boże Ciało 2015 Zdjęcia ołtarzy
W WAKACJE
NIE ZAPOMINAJ
O BOGU..

****

Poznawając piękno
Świata, odkrywamy
piękno Boga.