Chrzest Chrystusa
Nasz Patron
Przejdź do góry
Przejdź do góry
Rło napisu
1. Nieruchomości Kościoła Katolickiego w Polsce w latach 1918-2012 autorstwa Dariusza Walencika

2. Seria „Na Drogach Wiary” autorstwa ks. Antoniego Kajzerka.
Dotychczas ukazały się: „Abraham”, „Jakub” oraz „Józef”,

Zapraszamy do przeczytania ciekawych książek o tematyce religijnej i nie tylko.
Kliknij wyżej...
Rło napisu
Słowa Ewangelii według św. Jana
J 6, 54. 60-69  Słowa życia wiecznego.
 

Ucząc w synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział:
«Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».
A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło:
«Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?».
Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich:
«To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą».
Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać.
Rzekł więc:
«Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca».
Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodzili.
Rzekł więc Jezus do Dwunastu:
«Czyż i wy chcecie odejść?».
Odpowiedział Mu Szymon Piotr:
«Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga».

Oto słowo Pańskie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego.  Alleluja, Alleluja, Alleluja.
 
Św. Jan Paweł  II
 
 
  „Trudna mowa”,

     Taka rozmowę znajdujemy na kartach Biblii, jest w gruncie rzeczy mową zbawczą, wskazuje nam nieskończone perspektywy, oświetla nasze życiowe wybory. Ostatecznie sprowadza się ona do jednego: Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem; daje nam miłość, którą sam objawił w swym ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu. „Trudna mowa” okazuje się prosta i logiczna, kiedy otwieramy się na Ducha Świętego.

     To On właśnie - zgodnie z obietnicą samego Jezusa - prowadzi nas do całej prawdy.
 

EWANGELIA       J 6,54.60-69
Kolor szat liturgicznych - zielony
      Słowa Jezusa są duchem i życiem, słowami życia wiecznego. A jednak te same słowa potrafią też przerastać człowieka: wielu wycofuje się i przestaje chodzić za Jezusem, gdy mówi On o Eucharystii, gdy wzywa do wiary zawstydzającej rozum i podważającej ludzkie poczucie bezpieczeństwa. Apostołowie pozostają, bo poznali i uwierzyli, że Jezus jest Świętym Boga, a zatem żadne z Jego słów mylić nie może. "Rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć" - czy bożkom i samemu sobie, czy też Chrystusowi i Kościołowi, z którym zechciał On stanowić jedno Ciało (por. Ef 5,31-32).
 
     urodził się w Judei, według tradycji w Ain Karim, jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety (Łk 1, 5-80). Był krewnym Jezusa Chrystusa. W młodym wieku udał się na pustynię, gdzie podjął życie ascety. Na przełomie 28/29 roku nad Jordanem, w pobliżu Jerycha, rozpoczął publiczne nauczanie o nadchodzącym Królestwie Bożym oraz udzielał chrztu pokuty. Wskazał na Jezusa jako oczekiwanego Baranka Bożego (J 1, 29 nn) i nazwał Go Mesjaszem (J 1, 20-34). Uchodził za proroka, ale Chrystus określił go jako kogoś więcej niż proroka (Mt 11, 9 nn), posłańca przed Bogiem. Wystąpił przeciw królowi Herodowi Antypasowi, potępiając jego kazirodcze małżeństwo z Herodiadą, bratową. Został przez niego aresztowany i uwięziony w twierdzy Macherontu (Mt 11, 2-6), a następnie w wieku 30 lat został ścięty (Mk 6, 17-28).
W poniedziałek, 24 sierpnia br. o godz. 8.30,  msza wakacyjna.

W środę 26 sierpnia - uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Należy zapowiedzieć Mszę św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Pod chórem można nabywać kalendarze księży oblatów na rok 2016. Dochód ze sprzedaży tych kalendarzy, w cenie 5 złotych, jest przeznaczony na cele misyjne.
OGŁOSZENIA
W tej hostii jest Bóg Żywy!
Kto spożywa ciało Jezusa, ma życie wieczne.
Jezus odsłania swą tożsamość i misję, mówiąc, że kto spożywa Jego ciało, ma życie wieczne i zostanie wskrzeszony przez Niego w dniu ostatecznym. Tego rodzaju mowa wydała się wielu niezrozumiała, wręcz gorsząca. Ta sytuacja pokazuje, że nie ma sensu mówić, iż Jezus był wspaniałym człowiekiem, ale nie Bogiem Zbawicielem. Sam Mistrz z Nazaretu bowiem wskazywał wyraźnie na swe Bóstwo i misję zbawienia. Bóstwo i człowieczeństwo są w Nim nierozdzielne. Widząc, że wielu słuchaczy odeszło, Jezus pyta Dwunastu, czy i oni nie chcą odejść. Na co Szymon Piotr odpowiada: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”. Ci, co dziś odchodzą od Chrystusa i Jego Kościoła, powinni najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, do czego chcą odejść. Jeśli nie Jezus, który daje nam w Kościele słowa życia wiecznego, to co? Trudna musiała być też mowa Jozuego z pierwszego czytania. Jozue pyta twardo: Czy chcecie służyć Bogu, czy bożkom? Albo, albo! Nie ma tu miejsca na kompromisy. Pytanie jakże aktualne dzisiaj, kiedy wielu chce trochę być katolikami, a trochę podążać za ideami antychrześcijańskimi. Chcą spożywać Ciało Chrystusa, a jednocześnie wspierają ideologię gender, procedurę in vitro czy też ideologię homoseksualną. Powinni wybrać, czy chcą podążać za Chrystusem i Jego Kościołem, czy za współczesnymi bożkami.
"Wiara i rozum są jak dwa skrzydła,
na których duch ludzki unosi się
ku kontemplacji prawdy. ".
16:30

Podczas wakacji - w lipcu i sierpniu jest zmieniony porządek mszy. W ciągu tygodnia jest tylko jedna msza. W niedzielę msze o 7.00, 10.30 i 17.00.
Kancelaria parafialna w wakacje będzie czynna tylko we wtorek, bezpośrednio po porannej mszy św.,  w środę po południu od 16.00 do 17.30, w piątek od 7.00 do 8.00. W poniedziałek, czwartek i sobotę kancelaria będzie nieczynna.
SZCZĘŚĆ BOŻE !
Serdecznie witamy na naszej katolickiej stronie
Parafii Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Bojszowach.
Gorące BÓG ZAPŁAĆ za każdą chwilę spędzoną tutaj.
Tło pola menu głównego.
Opracowanie strony,
serwis i aktualizacje
Ywis Bojszowy

Wszelkie uwagi,
sugestie
, proszę
kierować na adres:
Parafia Bojszowy
.
Zestaw znaków:
Unicode UTF-8
.
Ekran:
zalecana rozdzielczość
1024x768 lub wyższa.
.
Dostosowanie
Strona zgodna z  MS  Internet Explorer 7 i wyższym, Firefox, Opere, iPad, iPhone 3G, 4G.
Proboszcz:
Ks. Andrzej Maślanka
...
Rezydent:
Ks. Edward Stawowski
....
Probostwo:
43-220 Bojszowy,
ul. Szczęsna 4, tel.322189100

.
Kancelaria czynna:
Poniedziałek:
od 7:00 do 8:00
Wtorek:
od 7:00 do 8:00
Środa:
16:00 do 17:30
Czwartek:
nieczynne
Piątek:
od 7:00 do 8:00
Sobota:
od 7:00 do 8:00

.
Msze Święte:
W niedzielę:
7.00, 9.00, 11.00,17.00,
W sobotę 17:30
W tygodniu: 6.30, 17.30
Panorama Bojszów z kościołem
Rektorat Parafii Bojszowy
Adres: Jedlina
ul. Ks.Grycmana 1
43-220 Bojszowy.
...
REKTOR:
Ks. ZENON  CZAJKA

tel. 32/ 21-89-346
...
Msze Święte:
W niedzielę: 9:30,
Odwiedziło nas:
Dzisiaj  swoje  imieniny  obchodzi:
PARAFIA NARODZENIA ŚW.JANA
CHRZCICIELA  W  BOJSZOWACH
Sakramentalne odwiedziny chorych - każdy Pierwszy Piątek miesiąca
Wielkanoc 2015
Parafia Bojszowy
32 218 9100
Kościół w Jedlinie
32 218 9346
Pogotowie Ratun. Tychy
32 327 4999  lub 999
OSP Bojszowy
32 218 9248
Straż Pożarna Tychy
32 227 2011
Urząd Gminy Bojszowy
32 218 9366
Ośrodek Zdrowia
  32 218 9155
    32 326 4646 biuro
GOPS
32 328 93 05
32 328 93 75
Policja Bieru
ń
32 323 3200  lub  997
  Pogotowie kanaliza- 
    cyjne Bojszowy

   32 218 9174,
   781 221 181
Straż leśna
   660 642 655
Przejdź do góry
Przejdź do góry
Przejdź do góry
Przejdź do góry
 
Czytaj więcej...
Liturgia
na dziś.
Logo administratora
tło obrazka
tło obrazka
Kościół w Bojszowach
Logo_Ywis
W niedzielę,
24.06.2012 r odpust
ku czci Patrona Parafii,
św.Jana Chrzciciela.
Suma odpustowa
o godz. 11.00
- zapraszamy poczty
i dzieci do procesji.
W niedzielę,
24.06.2012 r odpust
ku czci Patrona Parafii,
św.Jana Chrzciciela.
Suma odpustowa
o godz. 11.00
- zapraszamy poczty
i dzieci do procesji.
WYSIWYG Web Builder
Nabożeństwo do  Niepokalanego Serca Maryi  - Pierwszych  Sobót Miesiąca.
 
Ks. J.Twardowski - myśli:
Strona chóru "JUTRZENKA"

   Nabożeństwo I-szych sobót bierze swój początek w kolejnym objawieniu fatimskim, które miało miejsce dnia 10 grudnia 1925 roku,  w Pontevedra w Hiszpanii. W celi zakonnej Siostrze Łucji ukazała się Maryja z Dzieciątkiem Jezus. Maryja powiedziała:

    Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

    W nocy z 29 na 30 maja 1930 r. w Tuy, w Hiszpanii,  na pytanie, dlaczego Maryja mówi o pięciu pierwszych sobotach, Siostra Łucja otrzymała od Jezusa odpowiedź:

"Córko moja, powód jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:
- bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu;
- przeciwko Jej Dziewictwu;
- przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu, uznając Ją wyłącznie za matkę człowieka;
- bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie i publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, 
   wzgardę, a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki;
- bluźnierstwa tych, którzy znieważają Maryję bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach".

       Aby zadośćuczynić zniewagom, jakich ciągle doznaje Maryja, należy podjąć  zadania, które Ona sama wyznaczyła w
objawieniu fatimskim.

     1. Spowiedź w 1-szą sobotę miesiąca - wystarczy być w stanie łaski uświęcającej
     2. Komunia św. w 1-szą sobotę miesiąca - należy wzbudzić intencję wynagradzającą Maryi
     3. Różaniec będący zadośćuczynieniem Maryi za wyrządzone Jej zniewagi.
     4. 15-to minutowe rozważanie na tematy związane z tajemnicami różańca.

     Nabożeństwo I-szych Sobót zostało zatwierdzone przez Episkopat Polski.  Papież, Jan Paweł II był gorącym orędownikiem objawień fatimskich. Widział w nich ratunek dla świata. Sam również odprawiał to nabożeństwo. Umarł w 1-szą sobotę miesiąca.

Kościół bojszowski

Nasza parafia bojszowska  włączyła się w nabożeństwa I-szych Sobót. od soboty - 6 września 2013 r,. Będziemy się spotykać w naszym kościele, co miesiąc o godzinie 07:00 na modlitwie pierwszosobotniej. Serdecznie zapraszam do udziału w tej modlitwie.

Nabożeństwo do
Niepokalanego Serca Maryi
- Pierwszych Sobót Miesiąca
Logo glowne
W WAKACJE
NIE ZAPOMINAJ
O BOGU..

****

Poznawając piękno
Świata, odkrywamy
piękno Boga.
Podczas wakacji - w lipcu i sierpniu jest zmieniony porządek mszy. W ciągu tygodnia jest tylko jedna msza. W niedzielę msze o 7.00, 10.30 i 17.00. ******* Kancelaria parafialna w wakacje  będzie czynna tylko we wtorek, bezpośrednio po porannej mszy św.,  w środę po południu od 16.00 do 17.30, w piątek od 7.00 do 8.00. W poniedziałek, czwartek i sobotę kancelaria będzie nieczynna.
26 sierpnia 2015 r. uroczystość NMP Częstochowskiej.