Chrzest Chrystusa
Nasz Patron
Przejdź do góry
Przejdź do góry
 
Rło napisu
1. Nieruchomości Kościoła Katolickiego w Polsce w latach 1918-2012 autorstwa Dariusza Walencika

2. Seria „Na Drogach Wiary” autorstwa ks. Antoniego Kajzerka.
Dotychczas ukazały się: „Abraham”, „Jakub” oraz „Józef”,

Zapraszamy do przeczytania ciekawych książek o tematyce religijnej i nie tylko.
Kliknij wyżej...
Rło napisu
Słowa Ewangelii według św. Mateusza.
16, 21-27 Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie.
 
Mt 16,13-20

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.
A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty:
"Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie".
Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra:
"Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie".
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów:
"Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania".

Oto słowo Pańskie.

Kolor szat liturgicznych -zielony
Pieśń naszych Ojców:
SZCZĘŚĆ BOŻE !
Serdecznie witamy na naszej katolickiej stronie
Parafii Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Bojszowach.
Gorące BÓG ZAPŁAĆ za każdą chwilę spędzoną tutaj.
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem,  abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Rło napisu

    Kościół naprawiają święci, których pasją jest Chrystus i ewangeliczny radykalizm, a nie ideolodzy jakiegoś wyimaginowanego Kościoła nowoczesnego.

     W swym wystąpieniu na Woodstocku ks. Lemański postawił m.in. pytanie: "Czy biskupi się zmienią?" i odpowiedział: "Prawdopodobnie nie", po czym powołując się na jakiegoś anonimowego księdza profesora z seminarium, oświadczył, że aby Kościół się zmienił, to obecne pokolenie (biskupów) musi wymrzeć. Ulubieniec "Gazety Wyborczej", TVN 24 i wszelkich katofobów nie doprecyzował jednak, kogo ma na myśli. Bo przecież są biskupi, którzy mają po siedemdziesiątce, ale są też tacy, którzy, jak nowy prymas, abp Wojciech Polak, nie skończyli jeszcze pięćdziesiątki. Nota bene Lemański jest starszy od księdza prymasa o 4 lata. O jakim więc pokoleniu mowa? I kto konkretnie ma wymrzeć, aby było lepiej?
    Temat pokoleniowej niemożności dokonania czegoś, co powinno zostać dokonane, jest jednak tematem poważnym. Wszak już w Biblii mamy historię ludu wybranego, który został wyzwolony z Egiptu. Nikt jednak z tego pokolenia (z wyjątkiem Jozuego i Kaleba) nie wszedł do Ziemi Obiecanej. Weszło natomiast nowe pokolenie, zrodzone w czasie wędrówki na pustyni. Ci, którzy raz po raz buntowali się przeciwko Bogu, a w obliczu trudności tęsknili za niewolą w Egipcie, nie byli po prostu zdolni, by zdobyć Ziemię Obiecaną. Historia ta uczy nas jednak, że wymarcie pokolenia niezdatnego do wielkich czynów to jedno, a przygotowanie nowego, lepszego pokolenia to drugie. Gdzie rosną ci, którzy w przyszłości okażą się lepsi od obecnych biskupów?
    Nie przypuszczam, że tym miejscem jest owsiakowy Woodstock, choć - z drugiej strony - niezbadane są zrządzenia Boże. Dobrzy księża wzrastają w dobrych katolickich rodzinach. Choć oczywiście są wyjątki, lecz one potwierdzają regułę. Czy dużo mamy takich rodzin? Kościół naprawiają święci, których pasją jest Chrystus i ewangeliczny radykalizm, a nie ideolodzy jakiegoś wyimaginowanego Kościoła nowoczesnego, czyli w gruncie takiego, który by pokornie dostosowywał się do lewackich mód.
    Symptomatyczne jest to, że Lemańskiego wychwalają różni wrogowie nauczania Kościoła. Dlaczego? Bo im wcale nie chodzi o lepszy, czyli bardziej Chrystusowy Kościół, ale o "kościółek" na ich modłę, zsekularyzowany, nijaki, który nie będzie w kontrze do ich grzechów. Ci ludzie w Lemańskim odnajdują sprzymierzeńca. Nie słuchajmy tego towarzystwa. Módlmy się żarliwie o nowe, dobre powołania kapłańskie. Czy będą lepsze od obecnych, zobaczymy…

    Ks. Dariusz Kowalczyk SJ
                                                       GOŚĆ NIEDZIELNY


     urodził się w Judei, według tradycji w Ain Karim, jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety (Łk 1, 5-80). Był krewnym Jezusa Chrystusa. W młodym wieku udał się na pustynię, gdzie podjął życie ascety. Na przełomie 28/29 roku nad Jordanem, w pobliżu Jerycha, rozpoczął publiczne nauczanie o nadchodzącym Królestwie Bożym oraz udzielał chrztu pokuty. Wskazał na Jezusa jako oczekiwanego Baranka Bożego (J 1, 29 nn) i nazwał Go Mesjaszem (J 1, 20-34). Uchodził za proroka, ale Chrystus określił go jako kogoś więcej niż proroka (Mt 11, 9 nn), posłańca przed Bogiem. Wystąpił przeciw królowi Herodowi Antypasowi, potępiając jego kazirodcze małżeństwo z Herodiadą, bratową. Został przez niego aresztowany i uwięziony w twierdzy Macherontu (Mt 11, 2-6), a następnie w wieku 30 lat został ścięty (Mk 6, 17-28).
Stare wymiera, nowe nadchodzi
 
OGŁOSZENIA !
      Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa otworzyły nam drogę do nieba. Aby wejść na tę drogę potrzeba zgodzić się na naśladowanie naszego Pana. Stawanie się świadkiem Boga częstokroć nie jest wygodne, a nawet naraża na liczne cierpienia i kpiny. Umocnieni łaską Bożą możemy jednak w pełnej wolności podążać tą drogą do prawdziwego życia.
"Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci,
którzy ją bezpośrednio wywołują,
ale również ci,
którzy nie czynią wszystkiego co leży w ich mocy,
aby jej przeszkodzić."
Św. Jan Paweł  II
Od jutra, w naszym kościele, msze święte rano o 6.30 i wieczorem o 17.30 w ciągu tygodnia, zaś w niedzielę o 7.00, 9.00, 11.00 i 17.00. Kancelaria parafialna czynna od jutra według porządku przedwakacyjnego.
      1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Msza święta dla młodzieży naszego Gimnazjum Gminnego o godz. 8.00, natomiast dla dzieci Szkoły Podstawowej i Przedszkola o godz. 10.00. Do uczestnictwa w tych mszach zapraszamy także rodziców i nauczycieli.

"...wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród
sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony;
tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. "
Na przykładzie Piotra wyraźnie widać, jak niebezpiecznie jest zaufać Bogu. Chrystus daje zawsze więcej. Nieskończenie więcej niż to, o co Go prosimy. A że dar to nie prezent, więc czasami stawia Jezus człowieka w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Każe chodzić po wodzie. To znaczy spodziewa się, że podejmiemy się spraw niemożliwych do załatwienia. I nie chodzi tu zaraz o czyny na miarę historii powszechnej czy historii Polski, ale codzienne i  odpowiedzialne decyzje dotyczące nas samych i innych.
Módlmy się o POKÓJ w Europie i na Świecie.
PRZYPOMNIENIA
1. Pod koniec sierpnia przypada kolejna rocznica zalegalizowania "Solidarności".
2. W tym tygodniu przypadają pierwsze czwartek, piątek i sobota miesiąca.
3. W poniedziałek 1 września przypada 75. rocznica wybuchu II wojny światowej.
4. Zachęćmy do modlitwy za rozpoczynających nowy rok szkolny.
 
Nasz wybór jest pomiędzy być i mieć,
pomiędzy życiem w pełni i istnieniem pustym,
pomiędzy prawdą i kłamstwem.
     Jezus wymaga od nas odważnego wyboru Jego własnej drogi, wyboru dokonanego przede wszystkim „w sercu”, gdyż znalezienie się w takiej czy innej sytuacji zewnętrznej nie zależy od nas. Od nas zależy wola bycia, na ile to możliwe, posłusznymi jak On Ojcu, i gotowymi zaakceptować aż do końca Jego plan, który ma dla każdego.
Tło pola menu głównego.
Opracowanie strony,
serwis i aktualizacje
Ywis Bojszowy

Wszelkie uwagi,
sugestie
, proszę
kierować na adres:
Parafia Bojszowy
.
Zestaw znaków:
Unicode UTF-8
.
Ekran:
zalecana rozdzielczość
1024x768 lub wyższa.
.
Dostosowanie
Strona zgodna z  MS  Internet Explorer 7 i wyższym, Firefox, Opere, iPad, iPhone 3G, 4G.
Proboszcz:
Ks. Andrzej Maślanka
...
Rezydent:
Ks. Edward Stawowski
....
Probostwo:
43-220 Bojszowy,
ul. Szczęsna 4, tel.322189100

.
Kancelaria czynna:
Poniedziałek:
od 7:00 do 8:00
Wtorek:
od 7:00 do 8:00
Środa:
16:00 do 17:30
Czwartek:
nieczynne
Piątek:
od 7:00 do 8:00
Sobota:
od 7:00 do 8:00

.
Msze Święte:
W niedzielę:
7.00, 9.00, 11.00,17.00,
W sobotę 17:30
W tygodniu: 6.30, 17.30
Panorama Bojszów z kościołem
Rektorat Parafii Bojszowy
Adres: Jedlina
ul. Ks.Grycmana 1
43-220 Bojszowy.
...
REKTOR:
Ks. ZENON  CZAJKA

tel. 32/ 21-89-346
...
Msze Święte:
W niedzielę: 9:30,
Odwiedziło nas:
Dzisiaj  swoje  imieniny  obchodzi:
PARAFIA NARODZENIA ŚW.JANA
CHRZCICIELA  W  BOJSZOWACH
Sakramentalne odwiedziny chorych - każdy Pierwszy Piątek miesiąca
Kościół w Bojszowach
Parafia Bojszowy
32 218 9100
Kościół w Jedlinie
32 218 9346
Pogotowie Ratun. Tychy
32 327 4999  lub 999
OSP Bojszowy
32 218 9248
Straż Pożarna Tychy
32 227 2011
Urząd Gminy Bojszowy
32 218 9366
Ośrodek Zdrowia
  32 218 9155
    32 326 4646 biuro
GOPS
32 328 93 05
32 328 93 75
Policja Bieru
ń
32 323 3200  lub  997
  Pogotowie kanaliza- 
    cyjne Bojszowy

   32 218 9174,
   781 221 181
Straż leśna
   660 642 655
Przejdź do góry
Przejdź do góry
Przejdź do góry
Przejdź do góry
 
Czytaj więcej...
Liturgia
na dziś.
Logo administratora
tło obrazka
tło obrazka
Kościół w Bojszowach
Logo_Ywis
W niedzielę,
24.06.2012 r odpust
ku czci Patrona Parafii,
św.Jana Chrzciciela.
Suma odpustowa
o godz. 11.00
- zapraszamy poczty
i dzieci do procesji.
W niedzielę,
24.06.2012 r odpust
ku czci Patrona Parafii,
św.Jana Chrzciciela.
Suma odpustowa
o godz. 11.00
- zapraszamy poczty
i dzieci do procesji.
WYSIWYG Web Builder
Logo glowne
Nabożeństwo do  Niepokalanego Serca Maryi  - Pierwszych  Sobót Miesiąca.
 
Św. Jan Paweł II - cytaty:
XXII Niedziela zwykła
"Wspomnienie o  ś.p,  ks Jozefie Duroku" jest w bibliotece.
Od 01.09.2014 r. Msze św.w tygodniu: - rano o godz.6.30, - wieczorem o 17.30,  W niedzielę o 7.00,  9.00,11.00 i 17.00. Kancelaria parafialna od 1 września 2014 r. czynna wg porządku przedwakacyjnego.
WWW chóru "JUTRZENKA"

   Nabożeństwo I-szych sobót bierze swój początek w kolejnym objawieniu fatimskim, które miało miejsce dnia 10 grudnia 1925 roku,  w Pontevedra w Hiszpanii. W celi zakonnej Siostrze Łucji ukazała się Maryja z Dzieciątkiem Jezus. Maryja powiedziała:

    Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

    W nocy z 29 na 30 maja 1930 r. w Tuy, w Hiszpanii,  na pytanie, dlaczego Maryja mówi o pięciu pierwszych sobotach, Siostra Łucja otrzymała od Jezusa odpowiedź:

"Córko moja, powód jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:
- bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu;
- przeciwko Jej Dziewictwu;
- przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu, uznając Ją wyłącznie za matkę człowieka;
- bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie i publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, 
   wzgardę, a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki;
- bluźnierstwa tych, którzy znieważają Maryję bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach".

       Aby zadośćuczynić zniewagom, jakich ciągle doznaje Maryja, należy podjąć  zadania, które Ona sama wyznaczyła w
objawieniu fatimskim.

     1. Spowiedź w 1-szą sobotę miesiąca - wystarczy być w stanie łaski uświęcającej
     2. Komunia św. w 1-szą sobotę miesiąca - należy wzbudzić intencję wynagradzającą Maryi
     3. Różaniec będący zadośćuczynieniem Maryi za wyrządzone Jej zniewagi.
     4. 15-to minutowe rozważanie na tematy związane z tajemnicami różańca.

     Nabożeństwo I-szych Sobót zostało zatwierdzone przez Episkopat Polski.  Papież, Jan Paweł II był gorącym orędownikiem objawień fatimskich. Widział w nich ratunek dla świata. Sam również odprawiał to nabożeństwo. Umarł w 1-szą sobotę miesiąca.

Kościół bojszowski

Nasza parafia bojszowska  włączyła się w nabożeństwa I-szych Sobót. od soboty - 6 września 2013 r,. Będziemy się spotykać w naszym kościele, co miesiąc o godzinie 07:00 na modlitwie pierwszosobotniej. Serdecznie zapraszam do udziału w tej modlitwie.

Nabożeństwo do
Niepokalanego Serca Maryi
- Pierwszych Sobót Miesiąca