Chrzest Chrystusa
Nasz Patron
Przejdź do góry
Przejdź do góry
 
Rło napisu
1. Nieruchomości Kościoła Katolickiego w Polsce w latach 1918-2012 autorstwa Dariusza Walencika

2. Seria „Na Drogach Wiary” autorstwa ks. Antoniego Kajzerka.
Dotychczas ukazały się: „Abraham”, „Jakub” oraz „Józef”,

Zapraszamy do przeczytania ciekawych książek o tematyce religijnej i nie tylko.
Kliknij wyżej...
Rło napisu
Słowa Ewangelii według św. Mateusza.
Mt 13, 24-43 - Przypowieść o chwaście wśród zboża
 
Mt 13, 24-43

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:
"Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go:
"Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?".
Odpowiedział im:
"Nieprzyjazny człowiek to sprawił".
Rzekli mu słudzy:
"Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?". A on im odrzekł:
"Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom:
Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza"".

Inną przypowieść im powiedział:
"Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach".
Powiedział im inną przypowieść:
"Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło".
To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka:
"Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata".
Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go:
"Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście".
On odpowiedział:
"Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.
Kto ma uszy, niechaj słucha".

Oto słowo Pańskie.

Kolor szat liturgicznych -zielony
Pieśń na niedzielę:
SZCZĘŚĆ BOŻE !
Serdecznie witamy na naszej katolickiej stronie
Parafii Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Bojszowach.
Gorące BÓG ZAPŁAĆ za każdą chwilę spędzoną tutaj.
Alleluja, Alleluja, Alleluja Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.  Alleluja, Alleluja, Alleluja
Rło napisu

      Niedzielna Msza św. w warszawskiej parafii. W czasie kazania ksiądz opowiada o miejscowości na Syberii, w której mieszka wielu potomków polskich zesłańców. - Posługują się językiem Sienkiewicza - mówi w pewnym momencie. Na chwilę przerywa i dodaje: - Żeby nie było wątpliwości - Henryka. Na twarzach słuchających pojawiają się uśmiechy. Każdy wie, o co chodzi. Doceniamy subtelność tej wypowiedzi, której z pewnością nie można zarzucić, że Kościół miesza się do polityki. Jednocześnie pobudza ona do refleksji. Bo jest nad czym. Przez Polskę przechodzi tsunami, którego fale zalewają nasze życie społeczne.
      Fale owego tsunami to nie tylko tzw. afera taśmowa, ale również atak na prof. Chazara i kampania pod tytułem "Golgota Picnic". Trudno nie spostrzec, że dotyczą one spraw kluczowych dla narodu i dla Kościoła. Z jednej strony dotykają obszarów kultury i polityki, z drugiej - wiary i moralności. Z pewnością nie napawają optymizmem, raczej zawstydzają i zasmucają. Dobrze ilustruje to krążący w Internecie mem, przedstawiający orła zakrywającego sobie oczy skrzydłem. Dzieje się to ćwierć wieku po upadku komunizmu i kilka tygodni po kanonizacji Jana Pawła II.
      Pontyfikat, który doprowadził Jana Pawła II do nieba, Kościół do odnowy, a Europę do zburzenia dzielącego ją muru, rozpoczął się też od Sienkiewicza (Henryka - żeby nie było wątpliwości). W czasie Mszy św. inauguracyjnej Papież z Polski przypomniał opisaną w "Quo vadis" scenę ucieczki Piotra z Rzymu i jego powrotu do Wiecznego Miasta. Wydaje się, że Karol Wojtyła w ten sposób zawarł w homilii element autobiograficzny - wiemy dobrze, jak trudno było mu podjąć brzemię następcy Rybaka. Ale to odniesienie do czasów pierwszych chrześcijan pokazuje jeszcze coś: jak w czasach Imperium Rzymskiego do Wiecznego Miasta przywędrował papież z dalekiego kraju (Galilea), tak dwa tysiące lat później stało się podobnie. Ten Papież został dany światu toczonemu przez choroby podobne do tych, które trapiły starożytny Rzym. Ani korupcja władzy, ani ataki na życie najsłabszych, ani wyszydzanie chrześcijan nie są niczym nowym. Z wyzwaniami tymi Kościół poradził sobie w pierwszych wiekach i od tego czasu idzie pełen mądrości, z gotowością, by dzielić się swoimi doświadczeniem z każdym człowiekiem dobrej woli. Wielkim świadkiem tej gotowości był św. Jan Paweł II. Nie jest dziełem przypadku, że tak wiele zła się wylewa teraz, kilka tygodni po jego kanonizacji. Wygląda to tak, jakbyśmy szybko mieli zapomnieć nie tylko o tamtym pięknym przeżyciu, ale też o przesłaniu Papieża, który napełnił nas dumą i siłą, gdy był pośród nas, i jeszcze mocniej może to czynić, gdy osiągnął cel swojej drogi. Jego przesłanie do Polaków to nie tylko: "Niech zstąpi Duch Twój", ale wiele innych ważkich słów, w świetle których wciąż warto się przeglądać.
      Afera taśmowa: "Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne. Jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą innych" (Olsztyn, 6 czerwca 1991r.).
      Atak na prof. Chazana: "Nie zabijaj, ale raczej staraj się pomoc twoim bliźnim, aby z radością przyjęli swoje dziecko, które - po ludzku biorąc - uważają,  że pojawiło się nie w porę" (Radom, 4 czerwca 1991 r.).
"Golgota Picnic": "Chrystus zobowiązał uczniów do dawania świadectwa: "Będziecie moimi świadkami". Będziecie świadkami prawdy. To świadectwo będzie was kosztować, tak jak kosztowało mnie. Człowiek jest wolny, człowiek jest wolny także, ażeby mówić nieprawdę. Ale nie jest naprawdę wolny, jeżeli nie mówi prawdy. Chrystus daje na to jasną odpowiedź: "Prawda was wyzwoli" (Olsztyn, 6 czerwca 1991 r.).

                                                                          Paweł Zuchniewicz
                                                                                NIEDZIELA

     urodził się w Judei, według tradycji w Ain Karim, jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety (Łk 1, 5-80). Był krewnym Jezusa Chrystusa. W młodym wieku udał się na pustynię, gdzie podjął życie ascety. Na przełomie 28/29 roku nad Jordanem, w pobliżu Jerycha, rozpoczął publiczne nauczanie o nadchodzącym Królestwie Bożym oraz udzielał chrztu pokuty. Wskazał na Jezusa jako oczekiwanego Baranka Bożego (J 1, 29 nn) i nazwał Go Mesjaszem (J 1, 20-34). Uchodził za proroka, ale Chrystus określił go jako kogoś więcej niż proroka (Mt 11, 9 nn), posłańca przed Bogiem. Wystąpił przeciw królowi Herodowi Antypasowi, potępiając jego kazirodcze małżeństwo z Herodiadą, bratową. Został przez niego aresztowany i uwięziony w twierdzy Macherontu (Mt 11, 2-6), a następnie w wieku 30 lat został ścięty (Mk 6, 17-28).
"Od Sienkiewicza do....".
Najważniejsza jest łaska Boża.
 
OGŁOSZENIA WAKACYJNE 2014
    Królestwo Boże jest w pierwszej chwili prawie niezauważalne - jak zaczyn w cieście albo ziarnko gorczycy. A jednak ma ono moc przemienić całą rzeczywistość, w której żyjemy. Jego siłą jest sam Jezus Chrystus. On zachęca nas w dzisiejszej przypowieści, abyśmy czekali i byli cierpliwi. To On zatroszczy się o plony, da wzrost ziarnu. Do nas należy pielęgnowanie królestwa, które jest wśród nas. Dokonuje się to przez modlitwę w Duchu Świętym, „gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami”.
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest
i nie przez to, co ma, lecz przez to,  czym dzieli się z innymi."
Św. Jan Paweł  II
       Przypowieść o pszenicy i chwaście jest metaforą dobroci i cierpliwości Boga. "Pan żniwa" działa w sposób przemyślany, mądry i roztropny. Gdy słudzy chcą oddzielić pszenicę od chwastu nie godzi się. Pozwala wzrastać zarówno pszenicy (dobru) jak i kąkolowi (złu). Czas żniwa jest zbieraniem owoców, "zakończeniem cierpliwości i miłosierdzia", czasem sądu.
       Naszą bolączką jest skłonność do dzielenia, przesiewania, klasyfikowania czy segregowania. Oczekujemy wyraźnych granic między dobrymi a złymi, prawdą a błędem. Beż żadnych odcieni. Tymczasem nie należy się dziwić, że w świecie jest dobro i zło. Linia podziału nie przechodzi przez jednostki czy grupy. Ale przez serce każdego człowieka. Nikt z nas nie może się łudzić, że jest w 100% po jednej stronie. Jest w nas zdolność do dobra i miłości, ale także do zła i zdrady. Nasze serca mogą pielęgnować ziarno i chwast. Jednak ostatnie słowo należy do Boga.
"Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy....."
Podczas wakacji, a więc w lipcu i sierpniu jest zmieniony nieco porzą -dek mszy. W ciągu tygodnia jest tylko jedna msza, natomiast w niedzielę msze  o godz. 7.00, 10.30 i 17.00.
Także w ciągu tych dwóch miesięcy wakacyjnych kancelaria parafialna będzie czynna tylko we wtorek, bezpośrednio po porannej mszy św., w środę po południu od 16.00 do 17.30 i w piątek od 7.00 do 8.00.
    W następną niedzielę, podczas nabożeństwa popołudniowego, błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów mechanicznych z okazji wspomnienia św. Krzysztofa, które przypada w najbliższy piątek, 27 lipca.
Tło pola menu głównego.
Opracowanie strony,
serwis i aktualizacje
Ywis Bojszowy

Wszelkie uwagi,
sugestie
, proszę
kierować na adres:
Parafia Bojszowy
.
Zestaw znaków:
Unicode UTF-8
.
Ekran:
zalecana rozdzielczość
1024x768 lub wyższa.
.
Dostosowanie
Strona zgodna z  MS  Internet Explorer 7 i wyższym, Firefox, Opere, iPad, iPhone 3G, 4G.
Proboszcz:
Ks. Andrzej Maślanka
...
Rezydent:
Ks. Edward Stawowski
....
Probostwo:
43-220 Bojszowy,
ul. Szczęsna 4, tel.322189100

.
Kancelaria czynna:
Poniedziałek:
od 7:00 do 8:00
Wtorek:
od 7:00 do 8:00
Środa:
16:00 do 17:30
Czwartek:
nieczynne
Piątek:
od 7:00 do 8:00
Sobota:
od 7:00 do 8:00

.
Msze Święte:
W niedzielę:
7.00, 9.00, 11.00,17.00,
W sobotę 17:30
W tygodniu: 6.30, 17.30
Panorama Bojszów z kościołem
Rektorat Parafii Bojszowy
Adres: Jedlina
ul. Ks.Grycmana 1
43-220 Bojszowy.
...
REKTOR:
Ks. ZENON  CZAJKA

tel. 32/ 21-89-346
...
Msze Święte:
W niedzielę: 9:30,
Odwiedziło nas:
Dzisiaj  swoje  imieniny  obchodzi:
PARAFIA NARODZENIA ŚW.JANA
CHRZCICIELA  W  BOJSZOWACH
Sakramentalne odwiedziny chorych - każdy Pierwszy Piątek miesiąca
Kościół w Bojszowach
Parafia Bojszowy
32 218 9100
Kościół w Jedlinie
32 218 9346
Pogotowie Ratun. Tychy
32 327 4999  lub 999
OSP Bojszowy
32 218 9248
Straż Pożarna Tychy
32 227 2011
Urząd Gminy Bojszowy
32 218 9366
Ośrodek Zdrowia
  32 218 9155
    32 326 4646 biuro
GOPS
32 328 93 05
32 328 93 75
Policja Bieru
ń
32 323 3200  lub  997
  Pogotowie kanaliza- 
    cyjne Bojszowy

   32 218 9174,
   781 221 181
Straż leśna
   660 642 655
Przejdź do góry
Przejdź do góry
Przejdź do góry
Przejdź do góry
 
Czytaj więcej...
Liturgia
na dziś.
Logo administratora
tło obrazka
tło obrazka
Kościół w Bojszowach
Logo_Ywis
W niedzielę,
24.06.2012 r odpust
ku czci Patrona Parafii,
św.Jana Chrzciciela.
Suma odpustowa
o godz. 11.00
- zapraszamy poczty
i dzieci do procesji.
W niedzielę,
24.06.2012 r odpust
ku czci Patrona Parafii,
św.Jana Chrzciciela.
Suma odpustowa
o godz. 11.00
- zapraszamy poczty
i dzieci do procesji.
Tło napisu
Nabożeństwo do
Niepokalanego Serca Maryi
- Pierwszych Sobót Miesiąca

   Nabożeństwo I-szych sobót bierze swój początek w kolejnym objawieniu fatimskim, które miało miejsce dnia 10 grudnia 1925 roku,  w Pontevedra w Hiszpanii. W celi zakonnej Siostrze Łucji ukazała się Maryja z Dzieciątkiem Jezus. Maryja powiedziała:

    Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

    W nocy z 29 na 30 maja 1930 r. w Tuy, w Hiszpanii,  na pytanie, dlaczego Maryja mówi o pięciu pierwszych sobotach, Siostra Łucja otrzymała od Jezusa odpowiedź:

"Córko moja, powód jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:
- bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu;
- przeciwko Jej Dziewictwu;
- przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu, uznając Ją wyłącznie za matkę człowieka;
- bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie i publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, 
   wzgardę, a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki;
- bluźnierstwa tych, którzy znieważają Maryję bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach".

       Aby zadośćuczynić zniewagom, jakich ciągle doznaje Maryja, należy podjąć  zadania, które Ona sama wyznaczyła w
objawieniu fatimskim.

     1. Spowiedź w 1-szą sobotę miesiąca - wystarczy być w stanie łaski uświęcającej
     2. Komunia św. w 1-szą sobotę miesiąca - należy wzbudzić intencję wynagradzającą Maryi
     3. Różaniec będący zadośćuczynieniem Maryi za wyrządzone Jej zniewagi.
     4. 15-to minutowe rozważanie na tematy związane z tajemnicami różańca.

     Nabożeństwo I-szych Sobót zostało zatwierdzone przez Episkopat Polski.  Papież, Jan Paweł II był gorącym orędownikiem objawień fatimskich. Widział w nich ratunek dla świata. Sam również odprawiał to nabożeństwo. Umarł w 1-szą sobotę miesiąca.

Kościół bojszowski

Nasza parafia bojszowska  włączyła się w nabożeństwa I-szych Sobót. od soboty - 6 września 2013 r,. Będziemy się spotykać w naszym kościele, co miesiąc o godzinie 07:00 na modlitwie pierwszosobotniej. Serdecznie zapraszam do udziału w tej modlitwie.

WYSIWYG Web Builder
Logo glowne
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi - Pierwszych Sobót Miesiąca.
 
Św. Jan Paweł II - cytaty:
XVI Niedziela zwykła
"Wspomnienie o ś.p, ks Jozefie Duroku" jest w bibliotece.
Galeria fotografii, ołtarzy i migawek z procesji Bożego Ciała w dniu 19,06.2014 r..
Sprostowanie nieprawdziwej informacji o tablicy pamiątkowej o ks. Aleksandrze Spendlu - dawnym proboszczu Bojszów i budowniczym nowego kościoła w Bojszowach.