Powołania

  1.  Ks. Marcin Massalski 1922
  2.  Ks. Józef Piekorz SCJ 1961
  3.  ks. Józef Durok 1974
  4.  ks. Marek Tomala 1987
  5.  ks. Łukasz Szromek 2010

 

Ksiądz Łukasz Szromek

W dniu 9 maja 2010 szczególna radość zapanowała w naszej Parafii. Nasz parafianin, Ksiądz Łukasz Szromek, odprawił wtedy swoją mszę święta prymicyjną. To było wielkie święto naszej wspólnoty parafialnej, jako, że poprzednie prymicje w Bojszowach miały miejsce 23 lata temu.
Oto jak układała się droga do kapłaństwa naszego neoprezbitera.

Łukasz Szromek urodził się 04. 12. 1983r. w Tychach. Jest synem Janusza i Teresy z domu Borkowy. Ma młodszą siostrę Annę. Był uczniem szkoły podstawowej w Bojszowach. W roku szkolnym 1998/1999 rozpoczął edukację w IV Liceum Ogólnokształcącym w Tychach (obecnie: Zespół Szkół imienia Gustawa Morcinka). W 2002r. zdał egzamin dojrzałości. W roku akademickim 2002/2003 rozpoczął formację w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach i studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego na kierunku: Teologia pastoralna.
Jako kleryk przez rok angażował się w katechizację podopiecznych katowickiego Pogotowia Opiekuńczego (obecnie: Dom Dziecka ?Stanica"). Po drugim roku formacji seminaryjnej oddal cię posłudze wśród chorych i osób starszych oraz niepełnosprawnych, najpierw w ramach obowiązkowej wakacyjnej praktyki, którą odbył w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym należącym do Szpitala Miejskiego w Katowicach - Murckach. Następnie przez pół roku pracował w tym zakładzie jako wolontariusz. Jego praca polegała na towarzyszeniu i rozmowach z pacjentami oraz pomocy przy prostych codziennych czynnościach. Duszpasterstwa wśród chorych uczył się także poprzez osobiste doświadczenie choroby, co pozwoliło mu poznać życie z perspektywy pacjenta różnych szpitali, w których się leczył i spotykał z innymi chorymi. Doświadczenie to zaowocowało szczególnym umiłowaniem duszpasterstwa chorych. W roku akademickim 2007/2008 w wyznaczone niedziele jako akolita w ramach porannego obchodu zanosił Komunię pacjentom szpitala wielo-profilowego i sąsiedniej Kliniki Kardiochirurgii w Katowicach Ochojcu. W ramach wakacji w roku 2008 posługiwał jako pomocnik kapelana szpitalnego w katowickich klinikach przy ul. Francuskiej oraz w klinice Hematologii i Transplantologii Szpiku przy ulicy Reymonta. Przez ostatnie dwa lata przynajmniej raz w miesiącu odwiedzał osoby terminalnie chore, znajdujące się w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym im. Jana Pawła II w Katowicach.
W dniu 19.04.2009r. w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Mysłowicach - Brzęczkowicach z rąk J. E. bp. Gerarda Bernackiego przyjął święcenia diakonatu. W roku 2009 uzyskał tytuł naukowy magistra Teologii. Pracę magisterską pisał na seminarium naukowym z Historii Kościoła w Polsce pod kierownictwem ks. Prof. Dr hab. Józefa Krętosza na temat: ?Dzieje duszpasterstwa w parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Bojszowach w latach 1949 - 2003". Od 2009 r. diakon Łukasz Szromek jest także członkiem Apostolstwa Chorych. W semestrze zimowym roku akademickiego 2009/2010 posługiwał jako pracownik pierwszego kontaktu i wolontariusz wśród księży emerytów w Domu Świętego Józefa w Katowicach. Natomiast w ramach ponad dwumiesięcznego stażu duszpasterskiego, który odbywał w parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie, angażował się w posługę wśród niepełnosprawnych umysłowo w Domu Pomocy Społecznej, który jest prowadzony przez Siostry Miłosierdzia św. Karola Boromeusza a także w duszpasterstwo młodzieży, prowadzone w tamtejszej parafii.
Podczas letnich wakacji angażował się również w pomoc przy prowadzeniu rekolekcji Ruchu Światło - Życie a także jako diakon prowadził rekolekcje dla młodzieży Ruchu Dzieci Maryi. Poza tym interesuje się psychologią a wolnych chwilach lubi jeździć na rowerze.
W dniu 08. 05. 2010 r. w katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla diakon Łukasz Szromek przyjął święcenia prezbiteratu.

Bankowe konto parafialne: 90 8435 0004 0000 0003 1929 0001

Probostwo: 43-220 Bojszowy, ul. Szczęsna 4 tel: 322189100


Kancelaria czynna:


Poniedziałek:
od 7:00 do 8:00
od 18:30 do 20:00
w czasie wakacji i ferii od 16.00 do 17.30.

Wtorek:
nieczynna

Środa:
16:00 do 17:30

Czwartek:
nieczynna

Piątek:
od 7:00 do 8:00

Sobota:
nieczynna

 


Msze Święte:

W niedzielę: 7:00 | 9:00 | 11:00 | 17:00
W sobotę 18:00
W tygodniu: 6:30 | 18:00

Wykonanie strony Adam Bielas